Nová zelená úsporám bude podporovat úsporné bytové novostavby a zelené střechy

Datum: 12.11.2016  |  Autor: Ing. Petr Bohuslávek, redakce

V pátek 18. listopadu bude vyhlášena nová výzva programu Nová zelená úsporám podporující novostavby bytových domů s velmi nízkou energetickou náročností a také změny bytových domů na energeticky úsporné budovy. Podporovány budou zelené střechy a využití tepla z odpadní vody. Změní se podpora fotovoltaiky. Podporovány budou veřejné budovy.

Informace zazněly na konferenci Pasivní domy 2016, která proběhla 10. a 11. 11. v Brně. Hlavními tématy konference byly Smart Cities a Budovy s téměř nulovou spotřebou energie. O změnách programu Nová zelená úsporám informoval Jan Kříž, náměstek ministra životního prostředí.

Bytové domy

U bytových domů budou zavedeny dosud chybějící oblasti podpory B, tedy výstavba v pasivním standardu a také změny budov s úpravou do pasivního standardu. Oblast podpory B se na rozdíl od ostatních oblastí podpor bude týkat domů v celé České republice. Zateplení a výměna či instalace zdrojů energie bytových domů z programu Nová zelená úsporám (oblasti A a C) jsou podporovány jen v Praze. Ostatní bytovky jsou podporovány z programu IROP.

Pro podporu bytových domů v oblasti B je připraveno 100 mil. korun a žádosti bude možné podávat od 9. ledna 2017. Výše podpory bude maximálně 30 % ze způsobilých výdajů a zároveň max. 15 % z celkových výdajů na stavbu. Poskytována bude fixní dotace ve výši 1300 Kč/m2 energeticky vztažné plochy.

Kromě samotné výstavby bude podporováno i zpracování odborného posudku, dozor a měření těsnosti obálky budovy. Posudek, dozor a měření těsnosti bude podporováno max. částkou 70 tis. korun. Podporovány budou realizace ne starší než 24 měsíců před evidencí žádosti a ne starší než 1. 1. 2015.

Nová zelená úsporám | Bytové domy - zateplení
Bytové domy - novostavby | Rodinné domy

Zelené střechy

Podporovány budou extenzivní a polointenzivní střechy, intenzivní pouze za předpokladu zálivky z jiného zdroje, než je veřejný vodovod. Vyplácet se bude fixní dotace 500 korun/m2 půdorysné plochy zelené střechy. Poskytnutí podpory má mimo jiné podmínky použití min. 5 rostlinných druhů a následné péče vedoucí k dobré kondici vegetace.

Dotace na zelené střechy budou poskytovány jak u bytových, tak u rodinných domů, s tím, že o dotaci na výstavbu zelené střechy bude možné žádat pouze současně s žádostí v oblasti B - výstavba s velmi nízkou energetickou náročností.

Využití tepla z odpadní vody

Zde je také nutné žádat pouze současně s žádostí v oblasti B u rodinných i bytových domů. Podporovány budou centrální i decentrální systémy využívající teplo z odpadních vod pro předehřev teplé vody. Fixní dotace bude ve výši 5000 korun na připojenou bytovou jednotku. Podmínka přidělení dotace je dosažená úspora energie na přípravu teplé vody v řešených bytových jednotkách minimálně 20 %.

Fotovoltaika

V oblasti podpory C budou upraveny podmínky pro poskytování dotace na fotovoltaické systémy. Změna lépe umožní návrh fotovoltaických systému s fotovoltaickou střešní krytinou a fasádními systémy. Konkrétně bude odstraněna překážka v požadavku na poměrně vysokou účinnost, kterou tyto systémy dosahovaly jen s obtížemi vzhledem ke své jiné konstrukci.

Budovy veřejného sektoru

Podpora bude poskytovány formou posílení vlastních zdrojů u žádostí schválených v rámci Operačního programu Životní prostředí prioritní osy 5 Specifického cíle 5.1 ve výši 45 % ze způsobilých výdajů pro ústřední instituce dle článku 5 EED a rovněž pro organizační složky státu, státní příspěvkové organizace a věděckovýzkumné instituce mimo článku 5 EED do výše 1,26 mld. korun. Zmíněný specifický cíl 5.1 se týká snížení energetické náročnosti veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie.

 

Hodnotit:  

Datum: 12.11.2016
Autor: Ing. Petr Bohuslávek, redakce   všechny články autoraSdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Blogger  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk Poslat e-mailem Hledat v článcíchDiskuse (žádný příspěvek, přidat nový)


 
 

Aktuální články na ESTAV.czČernobílý interiér obývacího pokoje je vyladěn do posledního detailuPraha zapracuje do územního plánu podzemní železniční tratěNový bezbariérový práh EasystepOdborná porota vybrala vítěze „Soutěže o nejlepší projekt“ společnosti Wienerberger