Požadované a doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla UN Změna k ČSN 73 0540-2:2002 Tepelná ochrana budov platí od 1.4.2005.

Tabulka uvádí požadované a doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla stavebních konstrukcí pro budovy s převažující vnitřní návrhovou teplotou 18 až 22 °C včetně dle ČSN 73 0540-2:2002 Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky a její změny platné od dubna 2005.

Součinitel prostupu tepla
Upřesňuje a upravuje se znění tabulky 3 (ČSN 73 0540-2:2002) s požadovanými hodnotami UN (pro přehlednost je uvedena celá tabulka včetně neměněných položek).

Tabulka 3 - Požadované a doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla UN pro budovy s převažující návrhovou vnitřní teplotou θim = 20°C

Popis konstrukce UN [W/(m2.K)]
Požadované Doporučené
Střecha plochá a šikmá do 45° včetně
Podlaha nad venkovním prostorem
0,24 0,16
Strop pod nevytápěnou půdou (střecha bez tepelné izolace)
Podlaha a stěna s vytápěním (vnější vrstvy od vytápění)
0,30 0,20
Stěna vnější
Střecha strmá se sklonem nad 45°
lehká 0,30 0,20
těžká 0,38 0,25
Podlaha/stěna přilehlá k zemině (kromě případů podle pozn.2)
Strop/stěna vnitřní z vytápěného k nevytápěnému prostoru
0,60 0,40
Strop/stěna vnitřní z vytápěného k částečně vytápěnému prostoru
Strop/stěna vnější z částečně vytápěného k nevytápěnému prost.
0,75 0,50
Stěna mezi sousedními budovami
Strop s rozdílem teplot do 10 °C včetně
1,05 0,70
Stěna s rozdílem teplot do 10 °C včetně 1,30 0,90
Strop vnitřní s rozdílem teplot do 5 °C včetně 2,2 1,45
Stěna vnitřní s rozdílem teplot do 5 °C včetně 2,7 1,80
Okno, dveře aj. výplň otvoru, ve vnější stěně a strmé střeše z vytápěného prostoru do venkovního prostředí
Pro rámy nových výplní otvorů platí:
Uf ≤ 2,0 W/(m2.K)
nová 1,70 1,20
uprav. 2,00
Dtto, z vytápěného do částečně vytápěného prostoru nebo z částečně vytápěného prostoru do venkovního prostředí 3,5 2,3
Šikmé střešní okno, aj. výplň otvoru ve vnější stěně a strmé střeše z vytápěného prostoru do venkovního prostředí
Pro jejich rámy včetně izolačního obkladu platí:
Uf ≤ 2,0 W/(m2.K)
1,50 1,10
Dtto, z vytápěného do částečně vytápěného prostoru nebo z částečně vytápěného prostoru do venkovního prostředí 2,6 1,70

Lehký obvodový plášť (LOP) hodnocený jako smontovaná sestava včetně nosných prvků, s průsvitnou částí o poměrné ploše fw = Aw / A, kde A je celková plocha LOP a Aw je plocha jeho průsvitné výplně otvoru fw ≤ 0,50 0,3 + 1,4 . fw 0,2 + 1,0 . fw
Pro rámy LOP platí: Uf ≤ 2,0 W/(m2.K) fw > 0,50 0,7 + 0,6 . fw

Poznámky:
Tyto hodnoty platily od 1.4.2005 do 1.5.2007, v aktuální tabulce jsou uvedeny hodnoty platné normy ČSN 73 0540-2:2011Hodnotit:  
Sdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Blogger  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk 

 
 

Aktuální články na ESTAV.czVlastník Automatických mlýnů odmítá, že je koupil pro spekulaceMobilní stavební jednotka bude lidem pomáhat, ale nenahradí jeNová generace vysavačů UltraOne: Vysoký výkon, snadné ovládání a nízká hlučnostVánoce ve znamení tepla, to jsou nízkoenergetické radiátory RADIK RC