NKÚ: Nedostatek peněz v programu záchrany památek zdražuje opravy

Datum: 17.11.2017 1:14  |  Autor: redakce

Kvůli nedostatku peněz v programu záchrany památek se jejich opravy protahují a prodražují. Je samotná obnova památky dostatečným cílem pro dotaci?

Výstaviště Holešovice Praha, foto D. Kopačková
Výstaviště Holešovice Praha, foto D. Kopačková

Za čtyři roky ministerstvo kultury na program vynaložilo 648 milionů korun, pro uspokojení všech žadatelů chybělo v rozpočtu dalších 1,8 miliardy korun.

Program záchrany architektonického dědictví má financovat opravy hradů, zámků, klášterů nebo paláců.
  • V letech 2013 až 2016 ministerstvo v programu podpořilo 915 akcí na opravu památek.
  • Podle NKÚ ročně získalo podporu nanejvýš 30 % žadatelů. Ministerstvo kultury uvedlo, že by jistě bylo dobré uspokojit všechny žadatele o dotace, nicméně v dostatečné výši nejsou české ani evropské dotace.
  • Opravy někdy trvají i víc než 15 let, protože kvůli nedostatku peněz se projekty rozdělují na dílčí akce, uvedl NKÚ. Rostou tak i vedlejší náklady například na vybavení stavenišť nebo na údržbu památek.
  • Ministerstvo kultury poukázalo na to, že při obnově památek bývají nalézány dosud neznámé, mimořádné architektonické nebo umělecké prvky, třeba fresky pod omítkami. "Etapizace obnovy památek je zase nutná v případě, že je třeba dodržet například tradiční technologické postupy, čímž se opravy památek prodlužují," podotkla mluvčí ministerstva Simona Cigánková.

NKÚ ožaduje stanovení cílových hodnot, které chce (ministerstvo) při opravě památek za určitý čas dosáhnout a také vyhodnocení přínosu jednotlivých oprav, tj. opravy pomohly památce v jejím dalším využití například pro kulturní nebo společenské účely MInisterstvo zdůrazňuje, že cílem programu je obnova památek. Ministerstvo podle mluvčí sleduje dodržování projektu, zajištění provozu a údržby a také splnění společenských cílů, kam patří kulturní, veřejně prospěšné či ekonomické využití opravené památky a podpora zaměstnanosti a cestovního ruchu.

 

Sdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Google+  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk 


Související z oboru

© Fotolia.com

Změna zásobování teplem z centrálního zdroje na domovní plynovou kotelnu

19.2.2018 | Ing. Karel Mrázek
V oblasti stávajících systémů zásobování tepelnou energií již delší dobu probíhají procesy odpojování dosavadních odběratelů tepla. Klíčovým momentem je správnost a korektnost zpracování EP. Článek uvádí příklad konkrétního posouzení odpojení od SZTE.
©  adrian_ilie825 - Fotolia.com

Ekonomické posouzení energeticky úsporných opatření v BD – soustavy TZB

5.2.2018 | Ing. Karel Mrázek
Článek se věnuje problematice ekonomického hodnocení jako další pokračování tématiky rekonstrukce soustav TZB v BD. Zavedená ČSN EN 15459 celkových nákladů se užila při stanovení tzv. referenčních hodnot podle vyhlášky 78/2013 Sb. v posledním platném znění a poskytuje reálné hodnocení vlastníkovi pro rozhodování. Je uveden výběr hospodárné doby životnosti pro vybrané prvky a funkční díly s náklady na preventivní údržbu. V závěru je uveden příklad vyhodnocení pro BD.

Největší zájem v letošním roce bude o byty 2+kk a novostavby

4.2.2018 | Jiří Uhlíř, Relative PR & Consultancy, s.r.o.
70 % makléřů ze společnosti Fincentrum Reality je přesvědčeno, že se nejvíce lidí bude v roce 2018 zajímat o byty 2+kk. Nejžádanější bude bydlení v novostavbách, a to nejlépe v centrech velkých měst, největší zdražení se dá očekávat v Mladoboleslavském kraji.
© kange_one - Fotolia.com

Požadavky na nové zdroje tepla a kotelny dle zákona 406/2000 Sb. v posledním platném znění

29.1.2018 | Ing. Karel Mrázek
Při modernizaci či výstavbě kotelen je důležitý požadavek ekodesignu. Ekodesign je soubor parametrů (především energetické účinnosti), které musí dodržet dodavatel (výrobce nebo dovozce) výrobku spojeného se spotřebou energie při jeho uvedení na trh EU, popř. do provozu. Článek provádí přehledem požadavků pro nové zdroje a kotelny ve vazbě na prováděcí předpisy. Při volbě a posuzování provozu kotlů je třeba pečlivě rozlišovat, zdali deklarované hodnoty jsou vztažené na výhřevnost nebo spalné teplo.
diskuse: 1 příspěvek, 29.01.2018 07:33
© M-Rido - Fotolia.com

Podklady nutné pro rekonstrukci soustavy TZB v bytovém domě

22.1.2018 | Ing. Alena Horáková
Úvodní článek seriálu o energeticky vědomé rekonstrukci systémů TZB v bytových domech se věnuje přípravě projektové dokumentace, kde jsou uvedeny především informace o nutných minimálních podkladech, které by měly být před zahájením jakékoli rekonstrukce k dispozici. V současné praxi je tato část významně opomíjena.
 
 

Aktuální články na ESTAV.czSoutěžte a získejte zdarma kompletní systém pro vytápění a větrání ATREA!Přijďte na praktické kurzy Zateplování v praxiKdyž máte energii ve svých rukouProč vybrat Sendwix?