O výpočtu prostupu tepla vícevrstvou neprůsvitnou konstrukcí

Výpočet Prostup tepla vícevrstvou neprůsvitnou konstrukcí je naprogramován v souladu s ČSN 73 0540-4 Tepelná ochrana budov - Část 4: Výpočtové metody a ČSN EN ISO 6946 Stavební prvky a stavební konstrukce - Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla - Výpočtová metoda.

Určen je pro profesionály, projektanty, architekty a energetické specialisty. Výsledky výpočtu lze tisknout pro potřeby doplnění projektové dokumentace, posudku apod.

Výpočet umožňuje určit tepelný odpor konstrukce a součinitel prostupu tepla konstrukce dle platných norem a výsledek porovnat s požadavky aktuální ČSN 73 0540-2:2011 Tepelná ochrana budov - Část 2.

Do výpočtu lze u každé vrstvy konstrukce dosadit hodnotu součinitele tepelné vodivosti návrhovou nebo změřenou. Využít lze i hodnotu charakteristickou a deklarovanou, které výpočet podle normových postupů přepočítá na hodnotu návrhovou. Do výpočtu lze rovněž dosadit návrhové hodnoty součinitele tepelné vodivosti uvedené v ČSN 73 0540-3 Tepelná ochrana budov - Část 3: Návrhové hodnoty veličin.

Do výpočtu lze zadávat kromě standardních vícevrstvých konstrukcí také

  • konstrukce s tepelnou izolací proměnné tloušťky - např. ploché střechy s tepelnou izolací vytvořenou spádovými klíny,
  • konstrukce se systematickými tepelnými mosty - např. šikmé střechy s tepelnou izolací mezi krokvemi nebo zdivo přerušované železobetonovými věnci nebo překlady,
  • střechy s opačným pořadím vrstev s tepelnou izolací z extrudovaného polystyrenu nad hydroizolační vrstvou.
 

Sdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Blogger  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk 

Projekty 2017

Partneři - Stavební fyzika

logo HELUZ
logo KM BETA
logo KINGSPAN
 
 

Aktuální články na ESTAV.czIndustriální stoly s příběhem, to je PESL FACTORYNejflexibilnější stavební materiál? Cihly Porotherm!Žlaby MEATEC pro bezbariérové a designové odvodnění teras a balkónůCeny Czech Grand Design: Grand designérem roku 2016 je studio deFORM