Politika integrovaného systému managementu

Datum: 23.11.2017 4:06  |  Autor: Bc. Nikola Bartusková  |  Organizace: FEMONT OPAVA s.r.o  |  Firemní zpráva

Zavádíme Politiku integrovaného systému managementu k zefektivnění výkonnosti procesů, spokojenosti zákazníků, rozvoji zaměstnanců, zlepšování systému managementu a spolupráci s dodavateli.

FEMONT OPAVA s.r.o
Vávrovická 274/90
747 73 Opava - Vávrovice

tel.:+420 553 793 181
e-mail:
web:www.femont.cz

Na léta 2017-2020 byla vedením společnosti oznámena Politika integrovaného systému managementu k trvalému zlepšování a zvyšování výkonnosti jakosti, enviromentálního managementu a systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v rámci tzv. "systému integrovaného managementu". Stabilita procesů je zabezpečována od operativní k systémové práci, a to "jednodušeji a účelněji".

Stabilita procesů
Cílem naší společnosti je produkce která bude efektivní a zároveň bude mít minimální dopady na životní prostředí. Jedním z předpokladů zvyšování kvality se zachováním nedostatků zjišťováním, odstraňováním a analyzováním vzniku neshod.

Spokojenost zákazníků a zainteresovaných stran.
Mezi prvotní předpoklady našeho působení je spokojenost zákazníků a zainteresovaných stran. Bereme v potaz nejen názor před podpisem smlouvy, ale také další náměty těchto osob.

Rozvoj zaměstnanců
Pracujeme na stabilizaci a osobním rozvoji našich zaměstnanců. S ohledem na zahraniční zákazníky rovněž rozvíjíme odborné a jazykové znalosti zaměstnanců. Očekáváme nejen přijetí a dodržování pravidel zaměstnanci, ale i zapojení do neustálého zlepšování a upozorňování vedoucích zaměstnanců na překážky, závady či odchylky na pracovištích.

Zlepšování systému managementu kvality, EMS a BOZP
Vedení společnosti se zavazuje vytvářet dostatečné finanční, materiální a personální zdroje pro zavedený a nadále udržovaný rozvoj integrovaného systému managementu.

Spolupráce s dodavateli
Naše strategické dodavatele budeme považovat za partnery. Místo ověření kvality nakupovaných výrobků směřujeme co nejblíže k místu jeho vzniku. Prioritní význam pro nás má rychlost přenosu informací stěžejních produktů s dodavateli.

Závazek vedení
Vedení společnosti se zavazuje zabezpečit systém managementu kvality, systém enviromentálního managementu a systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zajistit pro něj přiměřené zdroje a zaměřovat se na trvalé zlepšování tohoto systému.

 

Sdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Google+  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk Související z oboru

HELUZ nabízí jednodušší technologii vlastního zhotovení stěny

22.1.2018 | HELUZ cihlářský průmysl, v.o.s.
Mezi odbornou stavební veřejností se často hovoří o novince od společnosti HELUZ o cihelném bloku HELUZ AKU KOMPAKT 21 broušená. Požádali jsme proto produktového manažera společnosti HELUZ Ing. Pavla Heinricha, aby nám přiblížil jeho technické parametry a seznámil nás s jeho užitnými vlastnostmi.

Studium vývoje tobermoritu v závislosti na použití různých křemičitých složek

15.1.2018 | Ing. Vít Černý, Ph.D., Ing. Ján Fleischhacker, prof. ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA, VUT FAST Brno
Tobermorit je hlavním minerálem, který dodává pórobetonu mechanické vlastnosti. Pro zefektivnění výroby je vhodný výzkum vlivu různých typů křemičitých složek na jeho mineralogické složení. Příspěvek je tak zaměřen na výzkum vzniku tobermoritu při použití přírodních a druhotných surovin. Výstupem by mělo být optimální surovinové složení a autoklávovací režim s ohledem na jeho mineralogické složení.

Procesní úprava vyvlastňovacího řízení a soudní přezkum správního rozhodnutí (3. část)

12.1.2018 | Mgr. Jan Labský, Vilímková Dudák & Partners, advokátní kancelář, s.r.o.
V předchozích částech tohoto článku bylo pojednáno o přípustnosti vyvlastnění i o náhradě za vyvlastnění. Třetí imanentní částí institutu vyvlastnění je proces, ve kterém se posuzuje, zda jsou splněny všechny zákonem vyžadované podmínky, včetně procesních, a je určována adekvátní náhrada.
Stavba stanice metra na Náměstí Republiky

Z historie používání elektrárenského popílku jako příměsi do betonu v České republice

25.12.2017 | Ing. Tomáš Moravec, STACHEMA CZ s.r.o.
Článek popisuje začátky používání příměsi popílku pro výrobu transportbetonu u nás, jeho aplikaci na vybraných významných stavbách (pražské metro, JE Temelín) a dopady na technologii výroby.
Moderní metody pro měření osových sil v prvcích stavebních konstrukcí

Moderní metody pro měření osových sil v prvcích stavebních konstrukcí

11.12.2017 | Ing. Tomáš Klier, Pontex Praha, odělení diagnostiky, prof. Ing. Michal Polák, CSc., ČVUT Praha, Fakulta stavební
V technické praxi se poměrně často vyskytuje potřeba stanovení aktuální osové síly v prvcích stavebních konstrukcí. V tomto příspěvku jsou shrnuty hlavní závěry z experimentů provedených v rámci verifikačního procesu a aplikace in situ na stávající konstrukci nové metody určené pro nedestruktivní stanovování velikosti osových sil. Tato metoda je použitelná nejen pro nové, ale i pro stávající konstrukce.
 
 

Aktuální články na ESTAV.czThe Box: Minimalistické bydlení s maximem pohodlí v otevřeném prostoruPlasty vydrží nejdéle v užitku ve stavebnictvíKarlovarský hotel Thermal se začne opravovat na konci rokuUmění recyklace: Staré cihly rozdrtí a tvoří z nich nové