Archiv článků od 19.9.2011 do 27.1.2014

zadejte vlastní článek

zpět na aktuální články       1  2  3   

Ověření použitelnosti alternativních surovin v cementotřískových deskách

27.1.2014 | Ing. Šárka Keprdová, doc. Ing. Jiří Bydžovský, Ph.D., Ing. Tomáš Melichar, Ph.D., VUT Brno, Fakulta stavební
Cementotřískové desky jsou stavební prvky, které slučují výhodné vlastnosti dřeva a cementu, a právě tento synergický účinek je určuje k všestrannému stavebnímu použití. Nevýhodou desek zůstává jejich poměrně vysoká cena. Snížení ceny lze dosáhnout částečnou náhradou výchozích surovin.

Dřevovláknité desky PAVATEX v konstrukcích společnosti INSOWOOL

10.12.2013 | INSOWOOL s.r.o., Ing. Ivo Holub
Společnost Insowool je dlouhodobě známá jako dodavatel kvalitních dřevovláknitých desek. Dříve to byly desky Hofatex, od června 2013 dodáváme stejné výrobky od švýcarského výrobce PAVATEX.

Heraklith vrací ducha funkcionalismu do současnosti

19.11.2013 | KNAUF INSULATION, spol. s r.o.
S Heraklithem se na stavbách znovu potkáváme a věříme, že tomu bude i nadále. Škála použití je široká, od ryze technických stavebních opatření po design a podtržení charekteru staveb. Otevřená struktura desek z dřevité vlny pohlcuje zvuk stejně dobře teď jako v minulosti. Na názor na Heraklith jsme se zeptali Davida Vávry, architekta a populárního herce.

Dokončené povrchové úpravy schodů na bázi dřeva – metody posuzování a laboratorní zkoušení

16.9.2013 | doc. Ing. Daniela Tesařová, Ph.D., Mendelova univerzita Brno
Příspěvek se zabývá požadavky na fyzikálně-mechanické a chemické vlastnosti dřevěných stupnic schodů a faktory, které ovlivňují tyto vlastnosti při dlouhodobém užívání dřevěných stupnic schodů. V článku je sledován zejména vliv teploty prostředí a jejích střídání a působení UV záření jako složky slunečního záření na kvalitu nátěrových filmů povrchových úprav.

Odborná konference POVRCHOVÉ ÚPRAVY VE STAVEBNICTVÍ 2013

29.8.2013 | BETONCONSULT, s.r.o.
Společnost BETONCONSULT, s.r.o., pořádá letos první ročník odborné konference POVRCHOVÉ ÚPRAVY VE STAVEBNICTVÍ. Konference se uskuteční 18. září 2013 v Kulturním centru Novodvorská v Praze 4.

Jak poznat kvalitní závěs?

19.8.2013 | Knauf Praha s.r.o., Miroslav Nyč
Cesta do pekla je často dlážděná drobnými ústupky a neznalostmi, které se sejdou v jednom čase a na jednom místě, čímž se vyčerpají veškeré rezervy ve funkci i únosnosti podhledu. A potom stačí málo. K příslušenství systémů suché výstavby Knauf patří především nejen různé druhy závěsů, ale i šrouby či doplňující sortiment různých výztužných pásků a hmoždinek.

Laboratórne meranie vzduchovej priepustnosti veľkoplošných materiálov na báze dreva

24.6.2013 | Ing. Jozef Bednár, TU Zvolen, Drevárska fakulta
Príspevok prezentuje metódu laboratórneho merania určeného na meranie vzduchovej priepustnosti veľkoplošných konštrukčných prvkov. Cieľom laboratórnych meraní bolo stanoviť hodnotu vzduchovej priepustnosti pre veľkoplošné konštrukčné prvky. Výsledky merania sú spracované vo forme protokolu, ktorý uvádza hodnotu vzduchovej priepustnosti pri tlakovom rozdiele. Hodnota poskytuje obraz o vhodnosti použitia a kvalite veľkoplošného konštrukčného prvku určeného pre tvorbu vzduchotesnej roviny.
diskuse: 2 příspěvky, poslední 10.07.2013 15:47
Změny v druhové skladbě českých lesů

Změny v druhové skladbě českých lesů

3.6.2013 | prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc., prof. Ing. Jan Kouba, CSc., Ing. Daniel Zahradník, Ph.D., Fakulta lesnická a dřevařská ČZU v Praze, doc. Ing. Igor Štefančík, CSc., Národné lesnícke centrum, LVÚ Zvolen
V blízké budoucnosti je možno očekávat výrazné změny v nabídce dřevní suroviny, poskytované vlastníky a správci lesa. Především poklesne nabídka jehličnatých výřezů borovice a v první řadě smrku. S předstihem několika desetiletí by se těmto trendům měl přizpůsobit i dřevozpracující sektor, neboť tyto trendy budou mít dlouhodobou a zvyšující se tendenci. Podívejme se na tyto změny podrobněji.
Základní charakteristiky modifikovaného dřevoplastového kompozitu

Základní charakteristiky modifikovaného dřevoplastového kompozitu

6.5.2013 | Ing. Anna Benešová, Ing. Jan Vaněrek, Ph.D., prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., VUT v Brně, Fakulta stavební
Tento článek popisuje způsob modifikace standardně vyráběného dřevoplastového kompozitu při použití odpadních a druhotných surovin. Zároveň uvádí předpokládané zkoušky, které budou prováděny na vzorcích vyrobených inovovanou technologií výroby, která zajistí přesnější interpretaci výsledků.

Volyňský seminář Dřevostavby posedmnácté

5.4.2013 | Vlastimil Růžička, redakce
Tradičně se v jihočeském městečku Volyně sešli nadšenci, aby představili nestárnoucí stavební materiál. 17. ročník dvoudenního semináře (27. až 28. 3.) Dřevostavby 2013 přinesl celou řadu zajímavých událostí a přednášek.

Studium vlastností popílku vznikajícího jako vedlejší produkt při výrobě cementotřískových desek

4.2.2013 | Ing. Tomáš Melichar, Ph.D., doc. Ing. Jiří Bydžovský, CSc., Ing. Miroslav Vacula
Článek je zaměřen na analyzování základních parametrů popílku, který vzniká jako vedlejší produkt při výrobě cementotřískových desek. Dále je provedena komparace s vybranými typy vedlejších energetických produktů. Konkrétně se jedná o testování těchto alternativních surovin z hlediska vybraných parametrů, které jsou podstatné pro následující využití v cementových kompozitech s organickou výztuží.
Křížem lepené dřevo

Křížem lepené dřevo pro vícepodlažní stavby (část 1)

26.11.2012 | Dipl.Ing. Dr. techn. Manfred Augustin, doc. Ing. Jaroslav Sandanus, PhD., Institut für Holzbau und Holztechnologie, Technische Universität Graz, Rakúsko, Katedra kovových a drevených konštrukcií SvF STU v Bratislave
Křížem lepené dřevo se stane pravděpodobně v blízké budoucnosti nejvýznamnějším výrobkem v masivních dřevěných konstrukcích, v bytové a vícepodlažní výstavbě. V závislosti na velikosti používaných částí a jejich vzájemné orientace lze vyrobit širokou škálu výrobků.

Prostory kuchyní a koupelen vyžadují při výběru podlahové krytiny obezřetnost a rozvahu

19.10.2012 | Kratochvíl parket profi, s.r.o.
Koupelny i kuchyně se vyznačují jistými specifiky. V koupelně jde především o zvýšenou vlhkost vzduchu, srážející se páru a přímý kontakt podlahy s vodou. V kuchyních se zase setkáváme s rizikem poničení krytiny či nehody v podobě vyteklé myčky či ledničky. Podívejme se proto na několik praktických rad, které vám pomohou usnadnit mnohdy nesnadný výběr podlahové krytiny.

Jakou barvu podlahy zvolit, aby slušela našemu interiéru

28.9.2012 | Slávka Černá, Quick-Step
Při výběru laminátové podlahy bychom měli myslet nejen na její praktické využití, ale pozornost je třeba věnovat také estetické stránce. Proces výběru barvy by pak měl podléhat jak požadovanému konečnému výsledku, tak i vlivu stávajících barevných prvků v interiéru bytu či domu. Každá místnost je jiná a vyžaduje individuální přístup v závislosti na našem očekávání.

Inovace v technologii výroby překližkových materiálů

9.7.2012 | doc. Ing. Roman Réh, CSc., Drevárska fakulta Technickej univerzity vo Zvolene
Rozvoj stavebnictví vyžaduje vývoj zlepšených vlastností různých materiálů. Inovace vlastností materiálů přinášejí nákladové výhody oproti konvenčním řešením a mohou přinést i větší flexibilitu při realizaci výstavby. Ve stavebnictví se uplatňuje celá řada tradičních materiálů, mezi které patří i překližkové desky. Používají se jako konstrukční i jako pomocné stavební materiály. Jejich spotřeba ve stavebnictví a v jiných odvětvích neklesá, právě naopak - roste. Proto je zlepšování vlastností překližovaných desek a stabilizace vlastností v celé vyrobené sérii překližových desek v zájmu jak výrobců, tak i odběratelů.
fermacell

Přestavba administrativní budovy firmy JAF HOLZ v Rokycanech

29.3.2012 | Fermacell GmbH, org. složka
Pobočka rakouské rodinné firmy JAF HOLZ v Rokycanech se po 12 letech existence rozhodla rozšířit své administrativní zázemí. Stalo se tak v roce 2011 formou nástavby, kterou s využitím materiálů FERMACELL realizovali montážníci firmy Atrium Horažďovice – společnosti, která patří mezi přední dodavatele montovaných nízkoenergetických a pasivních dřevostaveb v ČR.
dřevostavby

Rodinný dům VESPER FRAMES v osadě Zavadilka na Šumpersku

17.3.2012 | Fermacell GmbH, org. složka
V obci Pavlov-Zavadilka postavila společnost VESPER FRAMES s.r.o. nový rodinný dům se značkou dřevostaveb VESPER HOMES. Rodinný dům má tvar písmena L, v jedné části disponuje obytným podkrovím, v druhé části je dřevostavba bez podkroví, což umožňuje velmi zajímavé využití pokojů. Dřevostavba je vyrobena systémem VFCLT za použití pohledových masivních desek NOVATOP.
lepené dřevo, struktura dřeva

Kontrola lepidel z hlediska jejich trvanlivosti

5.3.2012 | Ing. Jan Vaněrek, Ph.D., Ing. Anna Benešová, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav technologie stavebních hmot a dílců
Využívání lepených dřevěných prvků se dostává do popředí zájmů u projektantů navrhujících dřevěné konstrukce, a to hned z několika aspektů. Kromě estetického hlediska lepených nosných prvků lze zmínit především dobré parametry únosnosti při relativně nízké objemové hmotnosti, dále možnost provádět atypické tvary konstrukcí a v neposlední řadě hledisko vyšší objemové stálosti prvků v porovnání s rostlým dřevem. Pro splnění všech těchto zmíněných aspektů je důležitá samotná výroba těchto lepených prvků, při které se kontroluje splnění technických požadavků dané výrobcem lepidla...

Unikátní řešení firemního sídla koncernu juwi ve Wörrstadtu

4.10.2011 | Fermacell GmbH, org. složka
Juwi, největší světový dodavatel řešení v oblasti obnovitelných energií, stanovil zcela nová měřítka pro výstavbu moderní kancelářské budovy. Tento kancelářský komplex představuje působivou realizaci vize zásobování energií z čistě obnovitelných zdrojů. Celá spodní dřevěná konstrukce je opláštěná sádrovláknitými deskami FERMACELL.

Rekonstrukce obvodového pláště s využitím odvětrané fasády

19.9.2011 | CETRIS - CIDEM Hranice, a.s., Ing. Miroslav Vacula, Radek Černý
Zavěšené odvětrané fasády nejsou určeny pouze pro novostavby či haly, ale zvlášť v dnešní době se stále častěji využívají při rekonstrukcích panelových domů. V těchto případech, kdy nestačí pouze provést novou povrchovou úpravu, je nutno komplexně vyřešit i tepelnětechnické parametry celé obvodové stěny, difuzní a vlhkostní poměry.
zpět na aktuální články       1  2  3   
 
 

Aktuální články na ESTAV.czStředočeský kraj požádal ministerstva o peníze na nové školkyFeng shui – Tao, jing, jan a symbolika v praxi4 zásady, podle kterých byste měli vybírat vchodové dveřeJsou všechny venkovní stínící systémy vhodné do každého počasí?